Hem

Byalag.logga

Byalaget ska arbeta för en trivsam och välkomnande by. Byalaget ska verka för en positiv utveckling och skapa intresse för byns historia och kultur samt bevara dess traditioner.

Byalaget ska i möjligaste mån samarbeta med övriga föreningar i byn, kommunen, samt med grannbyar och dess byalag.

  • Vitaby-Grevlunda Byalag är en allmännyttig ideell förening
  • Vitaby-Grevlunda Byalag bildades 6 mars, 2003.
  • Nya styrelsen tillträdde den 24 april, 2017.

Klicka på STADGAR, och se föreningens fullständiga stadgar.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close